Quay về

Với mong muốn giúp quý Đại Hiệp có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cùng nhau tu luyện gia tăng công lực trong Đại Đường Võ Lâm. BĐH Đại Đường Võ Lâm đã có cuộc khảo sát về việc tiến hành liên thông các máy chủ.

Qua đó, thông qua đợt khảo sát vừa rồi của toàn bộ người chơi ở Đại Đường Võ Lâm, BĐH quyết định sẽ tiến hành liên thông 3 máy chủ (S1 - Thái Sơn gộp S2 - Hoa Sơn) và (S5 - Tung Sơn gộp S11 Trường Giang)(S28 - Kháng Long gộp S29 - Hóa Long) vào ngày 27/12/2017. Chi tiết như sau:

Nội Dung

Thời Gian
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 27/12/2018.
 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
Danh Sách Máy Chủ Liên Thông

Các máy chủ sẽ liên thông trong đợt này gồm có:

 • S1 - Thái Sơn gộp S2 - Hoa Sơn
 • S5 - Tung Sơn gộp S11 Trường Giang
 • S28 - Kháng Long gộp S29 - Hóa Long
Lưu Ý
 • Thời gian bảo trì định kỳ vẫn sẽ diễn ra bình thường từ 06:00 – 08:00 cùng ngày.
 • Các server KHÔNG có trong danh sách liên thông máy chủ sẽ có thể đăng nhập vào game sau khi bảo trì định kì kết thúc vào 08:00 cùng ngày
 • Các server có tên trong danh sách liên thông máy chủ sẽ được bảo trì tiếp tục đến 09:00 cùng ngày.
 • Trong thời gian bảo trì, Quý Đại Hiệp không nên nạp thẻ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Những Quy Tắc & Lưu Ý Khi Gộp Server

 • Cổng vào của server ban đầu không thay đổi, người chơi vẫn có thể nhấp chọn vào server ban đầu để vào game.
 • Tiền Trang sẽ được gộp lại, vật phẩm mở bán, trưng bày trên Tiền Trang không thay đổi.
 • ID Bang sẽ được tạo lại từ đầu theo thứ tự tạo Bang ở cả 2 server.
 • Bang bị trùng tên, hệ thống sẽ tự đổi thành tên ngẫu nhiên, Bang chủ có thể đến Trường AnSứ Giả Đổi Tên” để đổi tên Bang miễn phí.
 • Nhân vật bị trùng tên, hệ thống sẽ tự động đổi thành tên ngẫu nhiên, có thể đến Trường An “Sứ Giả Đổi Tên” để đổi tên miễn phí.
 • Xóa thông tin Phe Tháp Chiến, Quan ấn và Kim tượng bang chủ; đồng thời hoàn trả lại Vàng còn lại trong lì xì kim tượng.
 • Xóa thông tin báo danh Phe Tháp và hoàn trả Vàng báo danh.
 • Xóa thông tin Công Thành Chiến.
 • Xóa BXH cũ, sau khi gộp server xếp hạng lại từ đầu.

27/12: Liên Thông 3 Cụm Server (S1 + S2) và (S5 + S11) (S28 + S29)
25-12-2018

Với mong muốn giúp quý Đại Hiệp có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, cùng nhau tu luyện gia tăng công lực trong Đại Đường Võ Lâm. BĐH Đại Đường Võ Lâm đã có cuộc khảo sát về việc tiến hành liên thông các máy chủ.

Qua đó, thông qua đợt khảo sát vừa rồi của toàn bộ người chơi ở Đại Đường Võ Lâm, BĐH quyết định sẽ tiến hành liên thông 3 máy chủ (S1 - Thái Sơn gộp S2 - Hoa Sơn) và (S5 - Tung Sơn gộp S11 Trường Giang)(S28 - Kháng Long gộp S29 - Hóa Long) vào ngày 27/12/2017. Chi tiết như sau:

Nội Dung

Thời Gian
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày 27/12/2018.
 • Lưu ý: Thời gian bảo trì có thể sớm hoặc muộn hơn dự kiến.
Danh Sách Máy Chủ Liên Thông

Các máy chủ sẽ liên thông trong đợt này gồm có:

 • S1 - Thái Sơn gộp S2 - Hoa Sơn
 • S5 - Tung Sơn gộp S11 Trường Giang
 • S28 - Kháng Long gộp S29 - Hóa Long
Lưu Ý
 • Thời gian bảo trì định kỳ vẫn sẽ diễn ra bình thường từ 06:00 – 08:00 cùng ngày.
 • Các server KHÔNG có trong danh sách liên thông máy chủ sẽ có thể đăng nhập vào game sau khi bảo trì định kì kết thúc vào 08:00 cùng ngày
 • Các server có tên trong danh sách liên thông máy chủ sẽ được bảo trì tiếp tục đến 09:00 cùng ngày.
 • Trong thời gian bảo trì, Quý Đại Hiệp không nên nạp thẻ để tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Những Quy Tắc & Lưu Ý Khi Gộp Server

 • Cổng vào của server ban đầu không thay đổi, người chơi vẫn có thể nhấp chọn vào server ban đầu để vào game.
 • Tiền Trang sẽ được gộp lại, vật phẩm mở bán, trưng bày trên Tiền Trang không thay đổi.
 • ID Bang sẽ được tạo lại từ đầu theo thứ tự tạo Bang ở cả 2 server.
 • Bang bị trùng tên, hệ thống sẽ tự đổi thành tên ngẫu nhiên, Bang chủ có thể đến Trường AnSứ Giả Đổi Tên” để đổi tên Bang miễn phí.
 • Nhân vật bị trùng tên, hệ thống sẽ tự động đổi thành tên ngẫu nhiên, có thể đến Trường An “Sứ Giả Đổi Tên” để đổi tên miễn phí.
 • Xóa thông tin Phe Tháp Chiến, Quan ấn và Kim tượng bang chủ; đồng thời hoàn trả lại Vàng còn lại trong lì xì kim tượng.
 • Xóa thông tin báo danh Phe Tháp và hoàn trả Vàng báo danh.
 • Xóa thông tin Công Thành Chiến.
 • Xóa BXH cũ, sau khi gộp server xếp hạng lại từ đầu.

QR code