Quay về

Đại Đường Võ Lâm sang trang sử mới, đem đến nhân sĩ 1 thế giới kiếm hiệp tự do trong phiên bản mới Tân Sinh Kiếm Hiệp.

Đã khá lâu rồi, nhiệt huyết giang hồ của mỗi nhân sĩ 1 lần nữa được khơi dậy, bằng hữu huynh đệ, anh em đồng Bang đang chờ chúng ta ở Tương Dương, Đại Lý trong những trận Công Thành Chiến. Chiến trường sẽ sục sôi hơn, nghĩa khí giang hồ được trỗi dậy hơn ở những trận Quốc Chiến, toàn thể nhân sĩ sẽ hợp sức vì Quốc Gia, cùng nhau bảo vệ Biên giới… Còn chờ gì nữa, sao phải ẩn thân? Tráng sĩ giang hồ liệu xứng danh tại Đại Đường Võ Lâm?

Và để vững bước hơn trên con đường tự do trong giang hồ này, Uyên Nhi giới thiệu đến tất cả nhân sĩ các hoạt động vô cùng hâp dẫn chỉ xuất hiện trong dịp Big Update TÂN SINH KIẾM HIỆP này.

Reset X2 Gói Vàng

 • Sau bảo trì Update ngày 30/08. Hệ thống sẽ reset x2 Gói Vàng với tất cả nhân vật.
 • Mua gói Vàng tại: https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Tưng Bừng Update – Nhận Bao Quà Khủng

 • Mở bán các gói quà giúp nhân vật dễ dàng tăng lực chiến, thỏa chí hành tẩu chốn giang hồ tự do Đại Đường Võ Lâm với phiên bản mới Tân Sinh Kiếm Hiệp.
 • Thời gian mở bán: 30/08 – 06/09.
 • Mỗi gói quà chỉ có thể mua được 1 lần duy nhất trong thời gian mở bán.
 • Server thuộc thời đại khác nhau sẽ nhận vật phẩm khác nhau.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

1. Thời Đại Loạn Thế Anh Hùng

Tên Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
HÀO HOA 100.000 VND Trừng Ác Lệnh 1
Vật Tư Đan 200
Bí Tịch Môn Phái 5
Duyệt Lịch Đan-Thần 2
Vàng 600
PHÚC LỢI 200.000 VND Thuốc EXP Đại (khóa) 5
Long Tượng Đan 200
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 1000
ĐẠI CÁT 500.000 VND Trừng Ác Lệnh 2
Điểm mạo hiểm 140
Sách hỗ trợ cấp 1 (khóa) 20
Điểm Luận Kiếm 3000
Vàng 3000
TINH TÚ 1.000.000 VND Thuốc EXP Đại (khóa) 20
Long Tượng Đan 400
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Điểm tu hành 2000
Duyệt Lịch Đan-Thần 4
Vàng 6000
BÁ NGHIỆP 2.000.000 VND Duyệt Lịch Đan-Thần 4
Sách Hỗ Trợ Cấp 3 (khóa) ngẫu nhiên 5
Bí Tịch Môn Phái 10
Vật Tư Đan 400
Kim Cang Châu Cấp 3 1
Vàng 12000
VÔ SONG 5.000.000 VND Kỹ năng tướng hiếm cấp 3 2
Kim Cang Châu Cấp 3 2
Huyền Nguyệt 1
Vàng 30000

2. Thời đại Chư Hầu Phân Tranh và Vương Giả Vô Song

Tên Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
HÀO HOA 100.000 VND Thượng Cổ Tinh Hoa 10
Duyệt Lịch Đan-Thần 2
Khung chat - Thần Tượng (14 ngày) 1
Vàng 600
PHÚC LỢI 200.000 VND Mảnh Kim Trang (Khóa) Ngẫu nhiên 2
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 1000
ĐẠI CÁT 500.000 VND Điểm mạo hiểm 140
Duyệt Lịch Đan-Thần 5
Kim Cang Châu Cấp 3 1
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 3000
TINH TÚ 1.000.000 VND Mảnh Kim Trang (Khóa) Ngẫu nhiên 4
Thượng Cổ Tinh Hoa 20
Huyền Nguyệt 1
Thú cưỡi - Tuyết Quỳnh Hoa (14 ngày) 1
Vàng 6000
BÁ NGHIỆP 2.000.000 VND Huyền Nguyệt 1
Sách Hỗ Trợ Cấp 3 (khóa) ngẫu nhiên 10
Vé Vàng 600
Đá Tụ Hồn 1
Vàng 12000
VÔ SONG 5.000.000 VND Danh Tướng Luyện Đan 1
Đá Tụ Hồn 1
Kỹ năng tướng hiếm cấp 4 1
Huyền Nguyệt 1
Vàng 30000

Thú cưỡi – Tuyết Quỳnh Hoa

Khung chat – Thần Tượng

Ưu Đãi Mạnh Hóa

 • Mở bán các gói quà với giá cực hấp dẫn.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 lần duy nhất, reset lần mua sau 23:59 phút thứ Tư mỗi tuần.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/
Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
Ưu Đãi Cường Hóa 200.000 VND Long Tinh 160
Truy Tinh 40
Ưu Đãi Ngũ Hành Văn 200.000 VND Đá Kỳ Lân 14
Đá Thanh Long 14
Đá Bạch Hổ 14
Đá Chu Tước 14
Đá Huyền Vũ 14
Ưu Đãi Duyệt Lịch 200.000 VND Duyệt Lịch Đan-Thần 20
Ưu Đãi Kim Trang 200.000 VND Thượng Cổ Tinh Hoa 100
Ưu Đãi Luyện Công 200.000 VND Bí Tịch Môn Phái 60
Vật Tư Đan 2000

Quà Mỗi Ngày

 • Mỗi server, phụ thuộc vào Thời đại, quà sẽ thay đổi.
 • Mỗi ngày, chỉ được mua 1 lần, qua ngày mới sẽ reset số lần mua.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Thời đại Loạn Thế Tranh Hùng

Thời đại Chư Hầu Phân Tranh

Hóa Rồng

Phúc Lợi Tuần

 • Mua thành công gói Tuần, nhận ngay 400 Vàng, mỗi ngày nhận 5 Tàng Bảo Đồ - Cao (khóa).
 • Mua thành công gói Tuần, nhận ngay 400 Vàng, mỗi ngày nhận 5 Tàng Bảo Đồ - Cao (khóa).
 • Cộng dồn số ngày nên mua lần 2.
 • Vật phẩm Tàng Bảo Đồ - Cao không nhận, qua ngày sẽ mất.
 • Mua Phúc lợi Tuần tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Còn chần chừ gì nữa, Uyên Nhi hẹn gặp tất cả mọi người tại chốn giang hồ tư do Đại Đường Võ Lâm!!

Mong quý Đại hiệp có những giây phút trải nghiệm Đại Đường Võ Lâm thật thú vị,

Uyên Nhi kính báo,

Chào Đón Big Update TÂN SINH KIẾM HIỆP
06-12-2018

Đại Đường Võ Lâm sang trang sử mới, đem đến nhân sĩ 1 thế giới kiếm hiệp tự do trong phiên bản mới Tân Sinh Kiếm Hiệp.

Đã khá lâu rồi, nhiệt huyết giang hồ của mỗi nhân sĩ 1 lần nữa được khơi dậy, bằng hữu huynh đệ, anh em đồng Bang đang chờ chúng ta ở Tương Dương, Đại Lý trong những trận Công Thành Chiến. Chiến trường sẽ sục sôi hơn, nghĩa khí giang hồ được trỗi dậy hơn ở những trận Quốc Chiến, toàn thể nhân sĩ sẽ hợp sức vì Quốc Gia, cùng nhau bảo vệ Biên giới… Còn chờ gì nữa, sao phải ẩn thân? Tráng sĩ giang hồ liệu xứng danh tại Đại Đường Võ Lâm?

Và để vững bước hơn trên con đường tự do trong giang hồ này, Uyên Nhi giới thiệu đến tất cả nhân sĩ các hoạt động vô cùng hâp dẫn chỉ xuất hiện trong dịp Big Update TÂN SINH KIẾM HIỆP này.

Reset X2 Gói Vàng

 • Sau bảo trì Update ngày 30/08. Hệ thống sẽ reset x2 Gói Vàng với tất cả nhân vật.
 • Mua gói Vàng tại: https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Tưng Bừng Update – Nhận Bao Quà Khủng

 • Mở bán các gói quà giúp nhân vật dễ dàng tăng lực chiến, thỏa chí hành tẩu chốn giang hồ tự do Đại Đường Võ Lâm với phiên bản mới Tân Sinh Kiếm Hiệp.
 • Thời gian mở bán: 30/08 – 06/09.
 • Mỗi gói quà chỉ có thể mua được 1 lần duy nhất trong thời gian mở bán.
 • Server thuộc thời đại khác nhau sẽ nhận vật phẩm khác nhau.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

1. Thời Đại Loạn Thế Anh Hùng

Tên Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
HÀO HOA 100.000 VND Trừng Ác Lệnh 1
Vật Tư Đan 200
Bí Tịch Môn Phái 5
Duyệt Lịch Đan-Thần 2
Vàng 600
PHÚC LỢI 200.000 VND Thuốc EXP Đại (khóa) 5
Long Tượng Đan 200
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 1000
ĐẠI CÁT 500.000 VND Trừng Ác Lệnh 2
Điểm mạo hiểm 140
Sách hỗ trợ cấp 1 (khóa) 20
Điểm Luận Kiếm 3000
Vàng 3000
TINH TÚ 1.000.000 VND Thuốc EXP Đại (khóa) 20
Long Tượng Đan 400
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Điểm tu hành 2000
Duyệt Lịch Đan-Thần 4
Vàng 6000
BÁ NGHIỆP 2.000.000 VND Duyệt Lịch Đan-Thần 4
Sách Hỗ Trợ Cấp 3 (khóa) ngẫu nhiên 5
Bí Tịch Môn Phái 10
Vật Tư Đan 400
Kim Cang Châu Cấp 3 1
Vàng 12000
VÔ SONG 5.000.000 VND Kỹ năng tướng hiếm cấp 3 2
Kim Cang Châu Cấp 3 2
Huyền Nguyệt 1
Vàng 30000

2. Thời đại Chư Hầu Phân Tranh và Vương Giả Vô Song

Tên Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
HÀO HOA 100.000 VND Thượng Cổ Tinh Hoa 10
Duyệt Lịch Đan-Thần 2
Khung chat - Thần Tượng (14 ngày) 1
Vàng 600
PHÚC LỢI 200.000 VND Mảnh Kim Trang (Khóa) Ngẫu nhiên 2
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 1000
ĐẠI CÁT 500.000 VND Điểm mạo hiểm 140
Duyệt Lịch Đan-Thần 5
Kim Cang Châu Cấp 3 1
Đá Ngũ Hành (1 nhóm) 6
Vàng 3000
TINH TÚ 1.000.000 VND Mảnh Kim Trang (Khóa) Ngẫu nhiên 4
Thượng Cổ Tinh Hoa 20
Huyền Nguyệt 1
Thú cưỡi - Tuyết Quỳnh Hoa (14 ngày) 1
Vàng 6000
BÁ NGHIỆP 2.000.000 VND Huyền Nguyệt 1
Sách Hỗ Trợ Cấp 3 (khóa) ngẫu nhiên 10
Vé Vàng 600
Đá Tụ Hồn 1
Vàng 12000
VÔ SONG 5.000.000 VND Danh Tướng Luyện Đan 1
Đá Tụ Hồn 1
Kỹ năng tướng hiếm cấp 4 1
Huyền Nguyệt 1
Vàng 30000

Thú cưỡi – Tuyết Quỳnh Hoa

Khung chat – Thần Tượng

Ưu Đãi Mạnh Hóa

 • Mở bán các gói quà với giá cực hấp dẫn.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể mua 1 lần duy nhất, reset lần mua sau 23:59 phút thứ Tư mỗi tuần.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/
Gói Quà Giá Bán Vật Phẩm Số Lượng
Ưu Đãi Cường Hóa 200.000 VND Long Tinh 160
Truy Tinh 40
Ưu Đãi Ngũ Hành Văn 200.000 VND Đá Kỳ Lân 14
Đá Thanh Long 14
Đá Bạch Hổ 14
Đá Chu Tước 14
Đá Huyền Vũ 14
Ưu Đãi Duyệt Lịch 200.000 VND Duyệt Lịch Đan-Thần 20
Ưu Đãi Kim Trang 200.000 VND Thượng Cổ Tinh Hoa 100
Ưu Đãi Luyện Công 200.000 VND Bí Tịch Môn Phái 60
Vật Tư Đan 2000

Quà Mỗi Ngày

 • Mỗi server, phụ thuộc vào Thời đại, quà sẽ thay đổi.
 • Mỗi ngày, chỉ được mua 1 lần, qua ngày mới sẽ reset số lần mua.
 • Mua quà mỗi ngày tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Thời đại Loạn Thế Tranh Hùng

Thời đại Chư Hầu Phân Tranh

Hóa Rồng

Phúc Lợi Tuần

 • Mua thành công gói Tuần, nhận ngay 400 Vàng, mỗi ngày nhận 5 Tàng Bảo Đồ - Cao (khóa).
 • Mua thành công gói Tuần, nhận ngay 400 Vàng, mỗi ngày nhận 5 Tàng Bảo Đồ - Cao (khóa).
 • Cộng dồn số ngày nên mua lần 2.
 • Vật phẩm Tàng Bảo Đồ - Cao không nhận, qua ngày sẽ mất.
 • Mua Phúc lợi Tuần tại https://napthe.talktv.vn/ddvl/

Còn chần chừ gì nữa, Uyên Nhi hẹn gặp tất cả mọi người tại chốn giang hồ tư do Đại Đường Võ Lâm!!

Mong quý Đại hiệp có những giây phút trải nghiệm Đại Đường Võ Lâm thật thú vị,

Uyên Nhi kính báo,

QUÉT ĐỂ TẢI NGAY

QR code