Quay về

1. Thời Gian

 • 20:30 đến 21:45 Chủ Nhật hàng tuần.

2. Điều Kiện

 • Đạt cấp độ 60.
 • Trong ngày, chưa tham gia Chiến trường Quốc Chiến.

3. Tham Gia Hoạt Động

 • Nhấp nút vàng bên khu vực hoạt động Chiến Trường Chung trong bảng Quốc Chiến khi đến giờ hoạt động.

 • Chọn vào chiến trường tương ứng muốn tham gia.
 • Trận đấu sẽ kéo dài 25 phút.

 • Chiến trường chiếm các vị trí quan trọng được đánh dấu của bản đồ phía trên và nhận điểm, phía bên có điểm chiếm cứ địa cao hơn sẽ dành phần thắng.

 • Trên chiến trường sẽ có các rương chúc phúc – khi sử dụng sẽ nhận được buff trong một thời gian và có thể có nhiều buff.

4. Phần Thưởng

 • Quốc Cống: Dùng trong tiệm điểm Quốc Cống trong giao diện tích điểm nhân vật .
 • Nhân vật chỉ được phát thưởng nếu có độ năng động cao – đạt được khi tiêu diệt người chơi bên phe địch.
Chiến Trường Chung
10-04-2018

1. Thời Gian

 • 20:30 đến 21:45 Chủ Nhật hàng tuần.

2. Điều Kiện

 • Đạt cấp độ 60.
 • Trong ngày, chưa tham gia Chiến trường Quốc Chiến.

3. Tham Gia Hoạt Động

 • Nhấp nút vàng bên khu vực hoạt động Chiến Trường Chung trong bảng Quốc Chiến khi đến giờ hoạt động.

 • Chọn vào chiến trường tương ứng muốn tham gia.
 • Trận đấu sẽ kéo dài 25 phút.

 • Chiến trường chiếm các vị trí quan trọng được đánh dấu của bản đồ phía trên và nhận điểm, phía bên có điểm chiếm cứ địa cao hơn sẽ dành phần thắng.

 • Trên chiến trường sẽ có các rương chúc phúc – khi sử dụng sẽ nhận được buff trong một thời gian và có thể có nhiều buff.

4. Phần Thưởng

 • Quốc Cống: Dùng trong tiệm điểm Quốc Cống trong giao diện tích điểm nhân vật .
 • Nhân vật chỉ được phát thưởng nếu có độ năng động cao – đạt được khi tiêu diệt người chơi bên phe địch.
QR code