Quay về

1. Thời Gian & Điều Kiện

 • Mỗi Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 20:00.
 • Server đã trong thời đại Vương Giả Vô Song.
 • Hình thức: Đơn, Tổ Đội ; chiến đấu liên server.

2. Phần Thưởng

 • Quốc Cống (Loại điểm duy nhất có thể đổi được điểm thiên phú thủ hộ Võ Tướng).


Đá tăng tỉ lệ kim trang - Cùng các gói quà đặc biệt cũng sẽ có trong tiệm điểm Quốc Cống

 • Sẽ có phần thưởng cho toàn server chiến thắng (Đương nhiên sẽ có thưởng thêm cho người tham gia).

3. Hình thức tham gia

 • Quá trình chọn đối thủ:
  • Vào thứ 5 hàng tuần, sẽ tổ chức đấu giá quốc chiến – Vô Song Thành Chủ hoặc quân sư sẽ đưa ra mức chiến phí sẽ chi trả trong quốc chiến - số tiền này sẽ trừ vào quỹ quốc gia.
  • Hệ thống sẽ so sánh giá và một nửa số server trả giá cao hơn sẽ được chọn làm Phe Công và mất quỹ bang, đồng thời được chọn mục tiêu tấn công; một nữa số server trả giá thấp hơn sẽ là Phe Thủ không mất quỹ quốc gia và bị động trong việc chọn đối thủ.
  • Các quốc gia tấn công sẽ có 3 lượt lựa chọn tấn công server cho riêng mình. Sau khi hết thời gian, hệ thống sẽ ưu tiên chọn đối tượng của các quốc gia đã trả giá cao hơn; trường hợp cả 3 đều đã bị chọn – các quốc gia đó được ngẫu nhiên nối với các quốc gia không được chọn trong Phe Thủ.
  • Nếu số quốc gia lẻ, một quốc gia ngẫu nhiên sẽ được chọn là quốc gia may mắn: không phải tham gia quốc chiến và vẫn có thưởng lớn cho toàn server.
  • Dựa trên sức mạnh quốc gia – sẽ chia ra các độ khó với thưởng khác nhau cho bên chiến thắng.
  • Chọn thành viên tham gia quốc chiến: Sẽ được chia làm 5 đội quân – do Vô Song Thành Chủ và 4 Tướng Quân lựa chọn người chơi trong bang hội của mình và điều chỉnh làm Cấm Vệ Quân - chỉ có Cấm Vệ Quân và dự bị Cấm Vệ Quân mới được tham gia vào chiến trường Quốc Chiến.
  • Đội quân của Thành Chủ có 30 người (tính cả Thành Chủ), các đội quân còn lại của Tướng Quân sẽ có 20 người (tính cả Tướng Quân).


Giao diện quản lí quân đội quốc gia

4. Tham Gia Hoạt Động

Mở giao diện quốc chiến và nhấp vào dấu mũi tên màu vàng để tham gia hoạt động. Quý Đại Hiệp sẽ được truyền tống đến chiến trường đầu tiên của hoạt động: Dương Quan (quá trình báo danh phải được thực hiện trong 5 phút – hết thời gian nếu không vào chiến trường sẽ không thể tham gia).

 • Chiến trường Quốc Chiến được chia làm 3 giai đoạn:
  • Vùng biên giới Quốc gia: Dương Quan.


Bản đồ Dương Quan

 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Đây là chiến trường thủ tháp : Phe Công phải tấn công đổ được cả 3 tháp phòng của Phe Thủ hoặc giết đạt 1000 địch.
 • Phe Thủ thắng khi hết thời gian vẫn còn tháp thủ hoặc giết được 1200 địch.
 • Nếu Phe Công thắng sẽ tiếp tục chuyển đến bản đồ tiếp theo: Nhạn Môn Hiệp.
 • Nếu Phe Thủ thắng sẽ kết thúc Quốc Chiến với phần thắng thuộc về Phe Thủ.


Tháp phòng thủ

 • Địa phận quốc gia thủ: Nhạn Môn Hiệp


Bản đồ Nhạn Môn Hiệp

 • Vô Song Thành Chủ và 4 Tướng Quân cùng đội quân của mình sẽ được phân vào 5 chiếc cầu (không thể di chuyển giữa các cầu treo).
 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Chiến trường cầu treo: Hai bên sẽ thực hiện chiếm cờ của cầu – khi chiếm được cờ sẽ có thể dùng được NPC Quan Quân Giới (tương ứng) – hộ tiêu xa về bên phe mình sẽ chiếm đc cầu. Sau khi vận tiêu xong sẽ tính là chiếm được cầu.
 • Bên Công phải chiếm được 3/5 cầu mới được tính là thắng cuộc, tiếp tục chuyển đến bản đồ Hoàng Cung.
 • Bên Thủ: Hết 25 phút Phe Công không thắng thì Phe Thủ sẽ chiến thắng.


Vân tiêu xa về phía phe mình để chiếm cầu

 • Hoàng Cung của Phe Thủ:


Bản đồ Hoàng Cung

 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Tiến đánh Hoàng Cung phá được Long trụ của Phe Thủ thì Phe Công sẽ giành chiến thắng.

 • Ngay lúc bắt đầu, trước Quốc Trụ của Phe Thủ sẽ xuất hiện Hộ Quốc Thần Quân và 2 Hộ Quốc Sứ, Phe Công cần tiêu diệt các boss này mới có thể gây ra sát thương với Quốc Vận Trụ của Phe Thủ.
 • Khi Quốc Vận Trụ còn 50%, Hộ Quốc Thần Quân sẽ xuất hiện lần nữa, và Phe Công cũng sẽ cần tiêu diệt Hộ Quốc Thần Quân sau đó mới có thể tiếp tục phá vỡ Quốc Vận Trụ.
 • Phe Công thắng khi đánh đổ Quốc Vận Trụ.
 • Phe Thủ thắng khi hết thời gian mà Quốc Vận Trụ vẫn còn hoặc giết được 1500 địch.


Hộ Quốc Thần Quân với các chiêu thức AOE rất bá đạo

5. Nhiệm Vụ Quốc Chiến

 • Khi tham gia Quốc Chiến sẽ có những nhiệm vụ ngẫu nhiên đặc biệt – đòi hỏi đến sự phối hợp thực sự gắn kết của các thành viên trong quốc gia – đương nhiên phần thưởng cũng sẽ tăng theo số lượng nhiệm vụ hoàn thành.
Chiến Trường Quốc Chiến
10-04-2018

1. Thời Gian & Điều Kiện

 • Mỗi Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 20:00.
 • Server đã trong thời đại Vương Giả Vô Song.
 • Hình thức: Đơn, Tổ Đội ; chiến đấu liên server.

2. Phần Thưởng

 • Quốc Cống (Loại điểm duy nhất có thể đổi được điểm thiên phú thủ hộ Võ Tướng).


Đá tăng tỉ lệ kim trang - Cùng các gói quà đặc biệt cũng sẽ có trong tiệm điểm Quốc Cống

 • Sẽ có phần thưởng cho toàn server chiến thắng (Đương nhiên sẽ có thưởng thêm cho người tham gia).

3. Hình thức tham gia

 • Quá trình chọn đối thủ:
  • Vào thứ 5 hàng tuần, sẽ tổ chức đấu giá quốc chiến – Vô Song Thành Chủ hoặc quân sư sẽ đưa ra mức chiến phí sẽ chi trả trong quốc chiến - số tiền này sẽ trừ vào quỹ quốc gia.
  • Hệ thống sẽ so sánh giá và một nửa số server trả giá cao hơn sẽ được chọn làm Phe Công và mất quỹ bang, đồng thời được chọn mục tiêu tấn công; một nữa số server trả giá thấp hơn sẽ là Phe Thủ không mất quỹ quốc gia và bị động trong việc chọn đối thủ.
  • Các quốc gia tấn công sẽ có 3 lượt lựa chọn tấn công server cho riêng mình. Sau khi hết thời gian, hệ thống sẽ ưu tiên chọn đối tượng của các quốc gia đã trả giá cao hơn; trường hợp cả 3 đều đã bị chọn – các quốc gia đó được ngẫu nhiên nối với các quốc gia không được chọn trong Phe Thủ.
  • Nếu số quốc gia lẻ, một quốc gia ngẫu nhiên sẽ được chọn là quốc gia may mắn: không phải tham gia quốc chiến và vẫn có thưởng lớn cho toàn server.
  • Dựa trên sức mạnh quốc gia – sẽ chia ra các độ khó với thưởng khác nhau cho bên chiến thắng.
  • Chọn thành viên tham gia quốc chiến: Sẽ được chia làm 5 đội quân – do Vô Song Thành Chủ và 4 Tướng Quân lựa chọn người chơi trong bang hội của mình và điều chỉnh làm Cấm Vệ Quân - chỉ có Cấm Vệ Quân và dự bị Cấm Vệ Quân mới được tham gia vào chiến trường Quốc Chiến.
  • Đội quân của Thành Chủ có 30 người (tính cả Thành Chủ), các đội quân còn lại của Tướng Quân sẽ có 20 người (tính cả Tướng Quân).


Giao diện quản lí quân đội quốc gia

4. Tham Gia Hoạt Động

Mở giao diện quốc chiến và nhấp vào dấu mũi tên màu vàng để tham gia hoạt động. Quý Đại Hiệp sẽ được truyền tống đến chiến trường đầu tiên của hoạt động: Dương Quan (quá trình báo danh phải được thực hiện trong 5 phút – hết thời gian nếu không vào chiến trường sẽ không thể tham gia).

 • Chiến trường Quốc Chiến được chia làm 3 giai đoạn:
  • Vùng biên giới Quốc gia: Dương Quan.


Bản đồ Dương Quan

 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Đây là chiến trường thủ tháp : Phe Công phải tấn công đổ được cả 3 tháp phòng của Phe Thủ hoặc giết đạt 1000 địch.
 • Phe Thủ thắng khi hết thời gian vẫn còn tháp thủ hoặc giết được 1200 địch.
 • Nếu Phe Công thắng sẽ tiếp tục chuyển đến bản đồ tiếp theo: Nhạn Môn Hiệp.
 • Nếu Phe Thủ thắng sẽ kết thúc Quốc Chiến với phần thắng thuộc về Phe Thủ.


Tháp phòng thủ

 • Địa phận quốc gia thủ: Nhạn Môn Hiệp


Bản đồ Nhạn Môn Hiệp

 • Vô Song Thành Chủ và 4 Tướng Quân cùng đội quân của mình sẽ được phân vào 5 chiếc cầu (không thể di chuyển giữa các cầu treo).
 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Chiến trường cầu treo: Hai bên sẽ thực hiện chiếm cờ của cầu – khi chiếm được cờ sẽ có thể dùng được NPC Quan Quân Giới (tương ứng) – hộ tiêu xa về bên phe mình sẽ chiếm đc cầu. Sau khi vận tiêu xong sẽ tính là chiếm được cầu.
 • Bên Công phải chiếm được 3/5 cầu mới được tính là thắng cuộc, tiếp tục chuyển đến bản đồ Hoàng Cung.
 • Bên Thủ: Hết 25 phút Phe Công không thắng thì Phe Thủ sẽ chiến thắng.


Vân tiêu xa về phía phe mình để chiếm cầu

 • Hoàng Cung của Phe Thủ:


Bản đồ Hoàng Cung

 • Chiến trường sẽ kéo dài 25 phút.
 • Tiến đánh Hoàng Cung phá được Long trụ của Phe Thủ thì Phe Công sẽ giành chiến thắng.

 • Ngay lúc bắt đầu, trước Quốc Trụ của Phe Thủ sẽ xuất hiện Hộ Quốc Thần Quân và 2 Hộ Quốc Sứ, Phe Công cần tiêu diệt các boss này mới có thể gây ra sát thương với Quốc Vận Trụ của Phe Thủ.
 • Khi Quốc Vận Trụ còn 50%, Hộ Quốc Thần Quân sẽ xuất hiện lần nữa, và Phe Công cũng sẽ cần tiêu diệt Hộ Quốc Thần Quân sau đó mới có thể tiếp tục phá vỡ Quốc Vận Trụ.
 • Phe Công thắng khi đánh đổ Quốc Vận Trụ.
 • Phe Thủ thắng khi hết thời gian mà Quốc Vận Trụ vẫn còn hoặc giết được 1500 địch.


Hộ Quốc Thần Quân với các chiêu thức AOE rất bá đạo

5. Nhiệm Vụ Quốc Chiến

 • Khi tham gia Quốc Chiến sẽ có những nhiệm vụ ngẫu nhiên đặc biệt – đòi hỏi đến sự phối hợp thực sự gắn kết của các thành viên trong quốc gia – đương nhiên phần thưởng cũng sẽ tăng theo số lượng nhiệm vụ hoàn thành.
QR code