Quay về
Đệ Nhất Môn Phái là hoạt động giúp các môn phái tranh tài cao thấp, người chiến thắng sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị và mang lại uy danh cho môn phái của mình.

1. Điều Kiện

 • Vào 12h05 mỗi thứ 5 hàng tuần thì top 10 lực chiến của các môn phái sẽ nhận được danh hiệu Tinh Anh và được tham gia Đệ Nhất Môn Phái.

2. Hướng Dẫn Tham Gia

 • Hoạt động chính thức báo danh vào lúc 19h45 cùng ngày, 20h sẽ bắt đầu vòng loại.
 • Top 3 mỗi môn phái được vào vòng chung kết.

 • Thể lệ và cách tính điểm:

3. Phần Thưởng

 • Nhận danh hiệu Tinh Anh sẽ được nhận phần thưởng Rương Hồn 5* đặc biệt.

 • Người chiến thắng sẽ nhận được trạng thái có lợi “Thiên Ngoại Phi Tiên” (sinh lực +3.000, tỉ lệ miễn trạng thái xấu 20%) duy trì đến trước khi bắt đầu vòng loại của tuần sau.
 • Ngoài ra nếu chiến thắng thì có thể chúc phúc và tạo mưa EXP tại NPC “Đệ Nhất Cao Thủ”.


Phần thưởng hoạt động

Hoạt Động Đệ Nhất Môn Phái
08-03-2018
Đệ Nhất Môn Phái là hoạt động giúp các môn phái tranh tài cao thấp, người chiến thắng sẽ nhận được nhiều phần thưởng giá trị và mang lại uy danh cho môn phái của mình.

1. Điều Kiện

 • Vào 12h05 mỗi thứ 5 hàng tuần thì top 10 lực chiến của các môn phái sẽ nhận được danh hiệu Tinh Anh và được tham gia Đệ Nhất Môn Phái.

2. Hướng Dẫn Tham Gia

 • Hoạt động chính thức báo danh vào lúc 19h45 cùng ngày, 20h sẽ bắt đầu vòng loại.
 • Top 3 mỗi môn phái được vào vòng chung kết.

 • Thể lệ và cách tính điểm:

3. Phần Thưởng

 • Nhận danh hiệu Tinh Anh sẽ được nhận phần thưởng Rương Hồn 5* đặc biệt.

 • Người chiến thắng sẽ nhận được trạng thái có lợi “Thiên Ngoại Phi Tiên” (sinh lực +3.000, tỉ lệ miễn trạng thái xấu 20%) duy trì đến trước khi bắt đầu vòng loại của tuần sau.
 • Ngoài ra nếu chiến thắng thì có thể chúc phúc và tạo mưa EXP tại NPC “Đệ Nhất Cao Thủ”.


Phần thưởng hoạt động

QR code