Quay về
Táng Kiếm Lĩnh Là hoạt động giúp quý Đại hiệp có cơ hội thu thập được nhiều vật phẩm hấp dẫn cũng như tích lũy điểm luyện hồn để đổi hồn phách. Đại hiệp hãy cùng Uyên Nhi tìm hiểu nội dung chi tiết hoạt động như sau:

1. Điều Kiện

  • Đại hiệp cần đạt cấp độ 60.
  • Thời đại server đạt Chư Hầu Phân Tranh .

2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Đại hiệp nhấp vào bảng hoạt động, mục “Hạn Giờ” chọn “Táng Kiếm Lĩnh” sẽ được di chuyển đến NPC truyền tống.

 

  • Boss sẽ ngẫu nhiên xuất thiện trên bản đồ Táng Kiếm Lĩnh - tiêu diệt xong, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

 

3. Phần Thưởng

  • Điểm luyện hồn có thể đổi được hồn phách tại Tiệm Hồn Phách với loại cũng như vị trí tự chọn.

 
Phần thưởng hoạt động

Hoạt Động Táng Kiếm Lĩnh
08-03-2018
Táng Kiếm Lĩnh Là hoạt động giúp quý Đại hiệp có cơ hội thu thập được nhiều vật phẩm hấp dẫn cũng như tích lũy điểm luyện hồn để đổi hồn phách. Đại hiệp hãy cùng Uyên Nhi tìm hiểu nội dung chi tiết hoạt động như sau:

1. Điều Kiện

  • Đại hiệp cần đạt cấp độ 60.
  • Thời đại server đạt Chư Hầu Phân Tranh .

2. Hướng Dẫn Tham Gia

  • Đại hiệp nhấp vào bảng hoạt động, mục “Hạn Giờ” chọn “Táng Kiếm Lĩnh” sẽ được di chuyển đến NPC truyền tống.

 

  • Boss sẽ ngẫu nhiên xuất thiện trên bản đồ Táng Kiếm Lĩnh - tiêu diệt xong, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn.

 

3. Phần Thưởng

  • Điểm luyện hồn có thể đổi được hồn phách tại Tiệm Hồn Phách với loại cũng như vị trí tự chọn.

 
Phần thưởng hoạt động

QR code