Quay về

1. Điều Kiện Kết Hôn

 • Đại hiệp đạt cấp độ 50.
 • Nam & Nữ cùng phe.
 • Độ hảo hữu đạt Kim Ngọc Chi Giao (Cấp 6).
 • Thời gian kết hôn: Từ 12:00 – 23:00 mỗi ngày.

2. NPC và Vật Phẩm Đính Hôn

Vật Phẩm Đính Hôn
Vật Phẩm Hình Ảnh
Hoa Hồng Tím
Cách nhận: Người Thần Bí, Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Tặng hảo hữu để tang 200 điểm hảo hữu.
Tỏ Tình – Chân Thành
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt.
Đích Thực – Kiên Định
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt.
Thề Nguyền – Vĩnh Hằng
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt và Nam & Nữ nhận được danh hiệu đặc biệt
NPC
NPC Hình Ảnh
Nguyệt Lão
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác:  Đặt lễ cầu hôn, Cử hành hôn lễ
Người Vong Tình
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác: Ly hôn
Cây Tam Sinh
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác: Xem danh sách những cặp đôi nên duyên trong chốn giang hồ Đại Đường Võ Lâm 

3. Quy Trình Kết Hôn

Nhân vật Nam & Nữ đạt độ hảo hữu Kim Ngọc Chi Giao tổ đội với nhau, nhân vật Nam đối thoại với NPC Nguyệt Lão chọn Đặt Lễ Cầu Thân và gửi lời nhắn đến người mình yêu thương.

Tiếp tục chọn hình thức Đặt Lễ Cầu Thân – Sính Lễ.

 • Chọn mức Vàng muốn gửi tặng cho người thương (vị trí khoanh đỏ).
 • Chọn cách thức Rước Dâu
  • 1. Tỉ Dực Tề Phi: Sử dụng 2.999 Vàng và 81.000 Đồng, quá trình diễu hành sẽ rải vàng 9 lần, mỗi lần 9 gói, mỗi gói 1.000 Đồng.
  • 2. Thiên Trường Địa Cửu: Sử dụng 29.999 và 810.000 Đồng, quá trình diễu hành sẽ rải vàng 9 lần, mỗi lần 9 gói, mỗi gói 10.000 Đồng.

Toàn server nhận hiệu ứng đặc biệt, Thành Trường An rộn ràng không khí Hỷ với pháo hoa ngợp trời.

Sau khi Đặt Lễ Cầu Thân – Sính Lễ thành công.

 • Phu thuê có hiệu quả đặc biệt “Kề Cận Bên Nhau” – phu thuê không bị tiêu diệt, 30s sau có thể triệu hồi.
 • Rước dâu bằng sính lễ Thiên Trường Địa Cửu, trong thời gian hôn nhân có hiệu ứng chat đặc biệt.
 • Tân Lang rước dâu tại Trường An – Nguyệt Lão, thời hạn sử dụng cách rước dâu là 3 ngày, sau 3 ngày sẽ xóa dữ liệu.
 • Trong trạng thái hôn nhân, nam có thể tổ chức rước dâu, hôn lễ nhiều lần.

Tham Gia Hôn Lễ

 • Sau khi Đặt Lễ Cầu Thân thành công, có thể đến Trường An – Nguyệt Lão chọn Bày Tiệc Cưới.

 

 • Cặp đôi sẽ được chuyển đến giao diện Lễ Đường.
 • Khách mời có thể vào Lễ Đường chung vui cùng Tân Lang – Tân Nương bằng cách đối thoại NPC Nguyệt Lão, chọn Tham Gia Hôn Lễ.

Hoạt Động Hôn Lễ

 • Diễu Hành: Tân Nương – Tân Nương sẽ diễu hành trong Lễ Đường.
 • Bái Đường: Tân Lang – Tân Nương bái đường, chính thức trở thành vợ chồng.
 • Lì Xì: Khách mời có thể Lì Xì chúc phúc cho Tân Lang – Tân Nương.
 • Bày Tiệc: Trong Lễ Đường sẽ có 4 Bàn Tiệc được mở vào 4 mốc thời gian khác nhau. Nhập tiệc sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần quà bất ngờ.
 • Khiêu Vũ: Khách mời chọn Khiêu Vũ để chung vui cùng Tân Lang – Tân Nương.

Phần thưởng sau khi kết hôn

 • Nhận được hiệu quả Phu Thuê - Kề Cận Bên Nhau: phu thuê không bị tiêu diệt, 30s sau có thể triệu hồi.
 • Hiệu ứng khung chat.

 

 • Đốt Pháo hoa chung vui toàn server, tất cả mọi người cùng nhận exp.

 

 • Bộ Thời Trang Chấp Thử Chi Tử.

 

4. Ly Hôn

 • Một trong hai người có thể đăng ký ly hôn tại NPC Người Vong Tình, bên còn lại chọn đồng ý, cả hai sẽ xóa quan hệ hôn nhân ngay. Nếu bên còn lại không chọn Đồng ý, trong 7 ngày nếu không rút lại đăng ký ly hôn, 7 ngày sau chính thức ly hôn.

 

Tính Năng Kết Hôn
15-08-2018

1. Điều Kiện Kết Hôn

 • Đại hiệp đạt cấp độ 50.
 • Nam & Nữ cùng phe.
 • Độ hảo hữu đạt Kim Ngọc Chi Giao (Cấp 6).
 • Thời gian kết hôn: Từ 12:00 – 23:00 mỗi ngày.

2. NPC và Vật Phẩm Đính Hôn

Vật Phẩm Đính Hôn
Vật Phẩm Hình Ảnh
Hoa Hồng Tím
Cách nhận: Người Thần Bí, Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Tặng hảo hữu để tang 200 điểm hảo hữu.
Tỏ Tình – Chân Thành
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt.
Đích Thực – Kiên Định
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt.
Thề Nguyền – Vĩnh Hằng
Cách nhận: Cửa Hàng Vàng
Công dụng: Dùng tặng cho người yêu thương, chỉ tặng được người đang online, phát thông báo trong server, nhận hiệu ứng đặc biệt và Nam & Nữ nhận được danh hiệu đặc biệt
NPC
NPC Hình Ảnh
Nguyệt Lão
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác:  Đặt lễ cầu hôn, Cử hành hôn lễ
Người Vong Tình
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác: Ly hôn
Cây Tam Sinh
Vị trí: Thành Trường An
Thao tác: Xem danh sách những cặp đôi nên duyên trong chốn giang hồ Đại Đường Võ Lâm 

3. Quy Trình Kết Hôn

Nhân vật Nam & Nữ đạt độ hảo hữu Kim Ngọc Chi Giao tổ đội với nhau, nhân vật Nam đối thoại với NPC Nguyệt Lão chọn Đặt Lễ Cầu Thân và gửi lời nhắn đến người mình yêu thương.

Tiếp tục chọn hình thức Đặt Lễ Cầu Thân – Sính Lễ.

 • Chọn mức Vàng muốn gửi tặng cho người thương (vị trí khoanh đỏ).
 • Chọn cách thức Rước Dâu
  • 1. Tỉ Dực Tề Phi: Sử dụng 2.999 Vàng và 81.000 Đồng, quá trình diễu hành sẽ rải vàng 9 lần, mỗi lần 9 gói, mỗi gói 1.000 Đồng.
  • 2. Thiên Trường Địa Cửu: Sử dụng 29.999 và 810.000 Đồng, quá trình diễu hành sẽ rải vàng 9 lần, mỗi lần 9 gói, mỗi gói 10.000 Đồng.

Toàn server nhận hiệu ứng đặc biệt, Thành Trường An rộn ràng không khí Hỷ với pháo hoa ngợp trời.

Sau khi Đặt Lễ Cầu Thân – Sính Lễ thành công.

 • Phu thuê có hiệu quả đặc biệt “Kề Cận Bên Nhau” – phu thuê không bị tiêu diệt, 30s sau có thể triệu hồi.
 • Rước dâu bằng sính lễ Thiên Trường Địa Cửu, trong thời gian hôn nhân có hiệu ứng chat đặc biệt.
 • Tân Lang rước dâu tại Trường An – Nguyệt Lão, thời hạn sử dụng cách rước dâu là 3 ngày, sau 3 ngày sẽ xóa dữ liệu.
 • Trong trạng thái hôn nhân, nam có thể tổ chức rước dâu, hôn lễ nhiều lần.

Tham Gia Hôn Lễ

 • Sau khi Đặt Lễ Cầu Thân thành công, có thể đến Trường An – Nguyệt Lão chọn Bày Tiệc Cưới.

 

 • Cặp đôi sẽ được chuyển đến giao diện Lễ Đường.
 • Khách mời có thể vào Lễ Đường chung vui cùng Tân Lang – Tân Nương bằng cách đối thoại NPC Nguyệt Lão, chọn Tham Gia Hôn Lễ.

Hoạt Động Hôn Lễ

 • Diễu Hành: Tân Nương – Tân Nương sẽ diễu hành trong Lễ Đường.
 • Bái Đường: Tân Lang – Tân Nương bái đường, chính thức trở thành vợ chồng.
 • Lì Xì: Khách mời có thể Lì Xì chúc phúc cho Tân Lang – Tân Nương.
 • Bày Tiệc: Trong Lễ Đường sẽ có 4 Bàn Tiệc được mở vào 4 mốc thời gian khác nhau. Nhập tiệc sẽ nhận được ngẫu nhiên các phần quà bất ngờ.
 • Khiêu Vũ: Khách mời chọn Khiêu Vũ để chung vui cùng Tân Lang – Tân Nương.

Phần thưởng sau khi kết hôn

 • Nhận được hiệu quả Phu Thuê - Kề Cận Bên Nhau: phu thuê không bị tiêu diệt, 30s sau có thể triệu hồi.
 • Hiệu ứng khung chat.

 

 • Đốt Pháo hoa chung vui toàn server, tất cả mọi người cùng nhận exp.

 

 • Bộ Thời Trang Chấp Thử Chi Tử.

 

4. Ly Hôn

 • Một trong hai người có thể đăng ký ly hôn tại NPC Người Vong Tình, bên còn lại chọn đồng ý, cả hai sẽ xóa quan hệ hôn nhân ngay. Nếu bên còn lại không chọn Đồng ý, trong 7 ngày nếu không rút lại đăng ký ly hôn, 7 ngày sau chính thức ly hôn.

 

QR code