Quay về

Kính thưa quý Đại hiệp,

Một trong những tính năng thú vị được cập nhật cùng với phiên bản “ Tân Sinh Kiếm Hiệp “ chính là bộ “ Kỹ Năng Sống ”gồm nhiều kỹ năng khác nhau. Với mong muốn giúp cho các quý Đại hiệp có trải nghiệm chân thực nhất, tính năng “ Kỹ Năng Sống “ có thể tạo ra các vật phẩm tăng lực chiến mới cũng như các loại tiên dược mới các chỉ số rất mạnh mẽ, tái hiện lại những kỹ năng cần có khi phiêu bạt giang hồ như : Đốn Củi, Rèn, Câu Cá, Chế Tạo Da… v.v

 

Kỹ Năng Rèn

 • Giới Thiệu:

 • Rèn sẽ chế tạo ra nhiều loại vật phẩm thuộc kim, tiêu tốn quặng nhận được trong kĩ năng “Thu Thập Quặng” và “Bụi Thần Bí” nguyên liệu đặc biệt trong “Câu Cá”, “Luyện Đan
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Rèn

Kỹ Năng Thợ Mộc

 • Giới Thiệu:

 • Thợ Mộc sẽ chế tạo ra nhiều loại đồ Mộc, tiêu tốn gỗ và trân phẩm nhận được trong kĩ năng “Đốn Củi”, “Thu thập Quặng” và một số nguyên liệu đặc biệt trong “Câu Cá”. Đặc biệt – chỉ có nghề Mộc với có thể tạo ra Cần Câu cho kĩ năng thu thập Câu Cá
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Thợ Mộc

Kỹ Năng Thu Thập

 • Giới Thiệu:

 • Thu thập là kĩ năng sống thuộc loại cơ bản trong Đại Đường Võ Lâm. Các kĩ năng sống thuộc mục này sẽ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào giúp quý Đại Hiệp có những nguyên liệu cần thiết dùng trong kĩ năng sống mục “Chế Tạo
 • Bao gồm các Kỹ Năng : Câu Cá, Thu Thập Quặng, Hái Thuốc, Lột Da, Đốn Củi.
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Thu Thập

Kỹ Năng Luyện Đan

 • Giới Thiệu:

 • Nhìn chung thì so với các cấp độ thấp “Luyện Đan “ có vẻ không quá cấp thiết với quý Thiếu Hiệp nhưng từ những cấp độ cao trở lên – khi nhân vật có những hướng đi nhất định thì sản phẩm từ Luyện Đan là luôn cần thiết, tốt nhất thì “Quân tử phòng bị … gậy”
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Luyện Đan

Kỹ Năng Chế Bì

 • Giới Thiệu:

 

 • Đây là kĩ năng chế tạo sử dụng phần nhiều tài nguyên có từ thu thập trong kĩ năng “Lột Da
 • Sẽ tốn rất nguyên liệu cùng Bang Cống để thực hiện chế tạo
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Chế Bì

Chúc quý Đại hiệp có những phút giây phiêu bạt giang hồ vui vẻ cùng Đại Đường Võ Lâm,

Uyên Nhi

Tông Hợp Kỹ Năng Sống
29-08-2018

Kính thưa quý Đại hiệp,

Một trong những tính năng thú vị được cập nhật cùng với phiên bản “ Tân Sinh Kiếm Hiệp “ chính là bộ “ Kỹ Năng Sống ”gồm nhiều kỹ năng khác nhau. Với mong muốn giúp cho các quý Đại hiệp có trải nghiệm chân thực nhất, tính năng “ Kỹ Năng Sống “ có thể tạo ra các vật phẩm tăng lực chiến mới cũng như các loại tiên dược mới các chỉ số rất mạnh mẽ, tái hiện lại những kỹ năng cần có khi phiêu bạt giang hồ như : Đốn Củi, Rèn, Câu Cá, Chế Tạo Da… v.v

 

Kỹ Năng Rèn

 • Giới Thiệu:

 • Rèn sẽ chế tạo ra nhiều loại vật phẩm thuộc kim, tiêu tốn quặng nhận được trong kĩ năng “Thu Thập Quặng” và “Bụi Thần Bí” nguyên liệu đặc biệt trong “Câu Cá”, “Luyện Đan
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Rèn

Kỹ Năng Thợ Mộc

 • Giới Thiệu:

 • Thợ Mộc sẽ chế tạo ra nhiều loại đồ Mộc, tiêu tốn gỗ và trân phẩm nhận được trong kĩ năng “Đốn Củi”, “Thu thập Quặng” và một số nguyên liệu đặc biệt trong “Câu Cá”. Đặc biệt – chỉ có nghề Mộc với có thể tạo ra Cần Câu cho kĩ năng thu thập Câu Cá
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Thợ Mộc

Kỹ Năng Thu Thập

 • Giới Thiệu:

 • Thu thập là kĩ năng sống thuộc loại cơ bản trong Đại Đường Võ Lâm. Các kĩ năng sống thuộc mục này sẽ đem lại nguồn tài nguyên dồi dào giúp quý Đại Hiệp có những nguyên liệu cần thiết dùng trong kĩ năng sống mục “Chế Tạo
 • Bao gồm các Kỹ Năng : Câu Cá, Thu Thập Quặng, Hái Thuốc, Lột Da, Đốn Củi.
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Thu Thập

Kỹ Năng Luyện Đan

 • Giới Thiệu:

 • Nhìn chung thì so với các cấp độ thấp “Luyện Đan “ có vẻ không quá cấp thiết với quý Thiếu Hiệp nhưng từ những cấp độ cao trở lên – khi nhân vật có những hướng đi nhất định thì sản phẩm từ Luyện Đan là luôn cần thiết, tốt nhất thì “Quân tử phòng bị … gậy”
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Luyện Đan

Kỹ Năng Chế Bì

 • Giới Thiệu:

 

 • Đây là kĩ năng chế tạo sử dụng phần nhiều tài nguyên có từ thu thập trong kĩ năng “Lột Da
 • Sẽ tốn rất nguyên liệu cùng Bang Cống để thực hiện chế tạo
 • Xem chi tiết Kỹ Năng Chế Bì

Chúc quý Đại hiệp có những phút giây phiêu bạt giang hồ vui vẻ cùng Đại Đường Võ Lâm,

Uyên Nhi

QR code